Phương án 1: vnd
Thiết kế nội thất phối cảnh 360 độ, Hồ sơ bóc tách 2D chi tiết
Bảng bóc tách hạng mục, vật liệu, kích thước, phương án 1 Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
Thiết kế nội thất phối cảnh 360 độ, Hồ sơ bóc tách 2D chi tiết
Bảng bóc tách hạng mục, vật liệu, kích thước, phương án 1 Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Thiết kế nội thất , Thiết kế nội thất phối cảnh 360 độ, Hồ sơ bóc tách 2D chi tiết
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 1000 - 1000
Giới hạn: 1000 - 1000
Số lượng 0 đến 1000
200,000
Tổng cộng 200,000

Ghi chú

- Báo giá này đã được Giám Đốc công ty duyệt online

- Mọi báo giá qua Exel, Văn bản... đều không hợp lệ với quy định công ty